https://hoanmythuduc.com/kham-suc-khoe-tong-quat/en/ /vi/cam-on

Welcome Your Bundle of Joy into the World with Hoan My

Happiness
(Hanh Phuc)
Love
(Yeu Thuong)
Peacefulness
(Binh An)
Room type 1 bed 1 bed 2 beds 3 beds length of stay
Normal birth 30.100.000 24.000.000 19.200.000 16.000.000 3 days
First caesarean section 40.000.000 32.800.000 26.400.000 23.800.000 4 days
Second caesarean section 41.100.000 33.900.000 27.600.000 25.400.000 4 days
Include health insurance
Credit card installment payments

Discount upon deposit
Book early and receive attractive offers immediately.
*Offer is applied directly upon hospital discharge payment.

Week of purchase during pregnancy Happiness Package
(Hanh Phuc)
Love Package
(Yeu Thuong)
Peacefulness Package
(Binh An)
Week 01 – 12 2.000.000 1.500.000 1.000.000
Week 13 – 26 1.500.000 1.000.000 800.000
Week 27 – 35 1.000.000 700.000 500.000

    Thông tin đặt lịch hẹn

    Thông tin công ty

    Thông tin khác

    Bằng cách nhấn nút Đăng ký hoặc nút gửi thông tin đi, tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Chính Sách Quyền Riêng Tư.